Полезна информация

Борсата за Интелектуални продукти

Целта на борсата е да улесни връзкта между потребителите на интелектуални продкути и тези, които предлагат такива. Събирането на едно централно място на всички обекти на индустриална собственост ще Ви помогне лесно да намерите и внедрите във Вашето производство новите постижения в областта на науката и техниката или да се възползвате от имиджа на марка, без да влагате средства за разработването й.


Какво представлява борсата?
Борсата е място където можете да видите обяви за продажба на обекти на интелектуална собственост. Също може да се възползвате от възможността да предложите и Ваши обекти на ИС за продажба или лицензия.

Какво се предлага на  нея?
На борсата се предлагат само обекти на интелектуална собственост. Това са Патентовани изобретения, Регистрирани марки, Регистрирани промишлени дизайни, регистрирани Домейн имена.

Какво е необходимо, за да предложа и мой обект на ИС на нея?
За да предложите Ваши обекти на интелектуална собственост на борсата е необходимо да се свържете с нас на посочените телефони или адрес. В последствие ще обсъдим предлагания от Вас обект като същевремено ще Ви запознаем с условия, при които ще публикуваме Вашето предложение.


Отговорност
Борсата не отговаря пред трети лица за нарушени техни права, при публикуване на обява.

/Защо „ДА” на борсата
Правата върху обекти на интелектуална собственост може да бъдат прехвърляни на трети лица, което дава предпоставка за покупко-продажба върху тях. Такова предоставяне може да бъде изключителна или неизключителна лицензия или пълна продажба на правото върху обекта. Това как Вие ще решите да подходите, дали пълна продажба или лицензиране, зависи от  фактори като какъв е бизнес моделът Ви, ресурсите с които разполагате, естеството на продуктите, които предлагате, жизнения им цикъл, цената на внедряване в производство, както и комплексното влияние на всички фактори върху стратегията на фирмата. Предимствата от продажбата на обект на интелектуална собственост най-общо може да се изрази в получаването на една голяма сума пари като в последствие отговорността по подържането и защитата на обекта ще се занимава някой друг, докато като недостатаци може да се изтъкнат, че ще получите само част от печалбата.
В зависимост от естеството на продавания обект на интелектуална собственост, Вие може да подпишете писмен договор. Договорът ще Ви осигури, твърдо заплащане, сигурност и спокойствие в отношенията между купувач и продавач.

 

 

Bulgarian TOP


.: BGtop.net :. Топ класация на българските сайтове